Werken aan mediawijsheid!

Werken aan mediawijsheid!

Recent onderzoek*  leert dat docenten in het basis- en voortgezet onderwijs graag meer aandacht willen besteden aan mediawijsheid en informatievaardigheden. Mediawijsheid is het vermogen om de mogelijkheden van online en offline media te kunnen benutten om je doelen te bereiken. Je begrijpt wat de media voor je kunnen betekenen en maakt er bewust gebruik van. Je laat media voor jou werken. En niet andersom. Bovendien ben je in staat om je mediagebruik kritisch te beoordelen.
De leerkrachten geven aan dat aandacht voor mediawijsheid nodig is om cyberpesten en problemen rond beschadigende filmpjes te voorkomen. Daarnaast vinden ze het belangrijk om goed burgerschap te stimuleren. Mediawijsheid en informatievaardigheden zijn nodig om actief mee te kunnen draaien in de digitale wereld waarin we leven.
In dit verband wordt ook wel gesproken over een digitale kloof. Dit is geen kloof tussen generaties, maar tussen mensen die digitaal vaardig zijn en zij die dat niet zijn. Mensen die digitaal vaardig zijn, zijn ten volle in staat de mogelijkheden van internet en de beschikbare technologie te benutten. Bijvoorbeeld in digitale contacten met overheden en bedrijven. Ook onderhouden zij online contacten en zijn in staat gebruik te maken van de juiste opleidingsmogelijkheden en passend werk te vinden. Mensen die niet digitaal vaardig zijn, zijn veel minder of niet in staat de beschikbare mogelijkheden te benutten. Zij weten niet of veel minder de weg te vinden bij de digitale overheid. Hierdoor lopen ze bijvoorbeeld toeslagen mis en slagen zij er minder goed in passende scholing en werk te vinden.
Kinderen zijn niet vanzelf mediawijs omdat ze hun weg weten op een iPad. Er is meer voor nodig. De docenten onderkennen dat en ruim 60% geeft aan ook zelf behoefte te hebben aan na- of bijscholing op dit gebied.
Naast de eigen rol vinden ze dat ook thuis meer gedaan moet worden aan mediaopvoeding.

Met elkaar moeten we werk maken van mediawijsheid!

* kijk hier voor het genoemde onderzoek https://www.mediawijzer.net/kennisbank/mediawijsheid-onderzoek-bij-leraren-in-het-po-en-vo/

Geen reactie's

Geef een reactie