Van wie zijn jouw gegevens?

Van wie zijn jouw gegevens?

Momenteel staat privacy op veel plaatsen behoorlijk hoog op de agenda. Dat heeft alles te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die mei 2018 van kracht wordt. De komende tijd zullen we er nog het nodige over horen.
Op grond van de AVG moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt duidelijk kunnen maken waarom gegevens worden verzameld en wat er mee gedaan wordt. Voor veel organisaties, ook voor overheden, vraagt dat een behoorlijke inspanning. Veel persoonsgegevens worden door overheden, bedrijven en instellingen verzameld zonder stil te staan bij de vraag waarom dat gebeurt en hoe. Door de betreffende organisaties niet en veelal ook niet door ons, de leveranciers van de gegevens.

 

Over het algemeen geven we onze gegevens aan een ieder die er om vraagt, zonder er vragen over te stellen.
Het kan geen kwaad om er eens wat meer bij stil te staan. Wat vraagt iemand nu eigenlijk? Hebben ze al deze gegevens nodig? Wat doen ze er verder mee?
De diverse instellingen en organisaties moeten dit soort vragen kunnen beantwoorden.

 

Op deze manier zijn de instellingen en organisaties min of meer verantwoordelijk voor onze persoonsgegevens. Ze kunnen er vervolgens gebruik van maken, voor de vastgelegde doelen.
Ik denk niet dat iemand van ons enig overzicht heeft over de plaatsen waar deze persoonsgegevens vervolgens te vinden zijn. Je gegevens bevinden zich op tientallen, honderden locaties.
Er zijn ideeën om het beheer van de persoonsgegevens meer bij onszelf onder te brengen. Op een manier waarop we wel overzicht hebben. Dat lijkt mooi. Maar het vraagt ook wat van ons. Bob Duindam heeft hier wel ideeën over. Hij pleit voor een persoonlijke burgerwebsite: iedere burger een eigen website waar persoonsgegevens zijn vastgelegd en beschikbaar zijn, voor degenen die toestemming hebben voor gebruik. Deze toestemming moet de burger geven. Als burger moet je dit weloverwogen doen. Je moet kunnen begrijpen wat de mogelijke gevolgen van het gebruik van die gegevens zijn. Voor elke burger zou het mogelijk moeten zijn om een risico-analyse te maken of te laten maken, gebaseerd op het totaal van de verzamelde persoonsgegevens.

 

Aandachtspunt is wel dat het een persoonlijke beslissing is om de eigen privacy serieus te nemen en actief te beheren. Veel mensen zullen zich er niet druk om maken. Of zijn hier niet toe in staat!
Duindam ziet ook mogelijkheden om geld te verdienen aan de eigen gegevens. Waar nu door Google en Facebook geld verdiend wordt aan de persoonsgegevens die worden verzameld, zou je dat zelf moeten kunnen doen. Bijvoorbeeld door het samen of individueel ter beschikking stellen van die persoonsgegevens.
Inspiratiebron: https://ibestuur.nl/podium/geef-de-burger-een-eigen-website

Geen reactie's

Geef een reactie