School

Het begint bij scholing In het onderwijs moet geïnvesteerd worden. De leerlingen van vandaag en morgen moeten voorbereid zijn op de wereld waarin ze opgroeien en waarin ze hun plek moeten vinden. Die wereld is een andere dan de wereld van gisteren. Veel zwaar en......

Recent onderzoek*  leert dat docenten in het basis- en voortgezet onderwijs graag meer aandacht willen besteden aan mediawijsheid en informatievaardigheden. Mediawijsheid is het vermogen om de mogelijkheden van online en offline media te kunnen benutten om je doelen te bereiken. Je begrijpt wat de media......

Tot voor kort leek mediawijsheid vooral iets te zijn voor jongeren: zij moesten mediawijs worden. Aan ouders en leerkrachten de schone taak om hiervoor te zorgen. Ook voor hen zijn sociale media nieuw! Leerkrachten kunnen dan ook voor verschillende vragen komen te staan waar ze......

Alweer ruim 6 jaar geleden (2011) gaf ik een gastles op de Kohnstammschool in Goes. In groep 7/8 hadden al veel kinderen een mobiele telefoon. In groep 5/6 was dat nog een stuk minder. Voor Omroep Zeeland was het reden om ook op school langs......

Op school moet het veilig zijn. Hier moet aan gewerkt worden door scholen. Niet alleen ‘op papier’. Het vraagt ook gedrag en vaardigheden van docenten en schoolleiding. Al vanaf 2015 moet er bijvoorbeeld een pestprotocol zijn en een veiligheidsplan. Nog niet alle scholen hebben dit......