Privacy

Eind januari is de voorlichtingscampgane gestart van de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Aanleiding is de Algemene verordening gegevensbescherming die in mei gaat gelden. Overheden, instellingen en bedrijven moeten vanaf 25 mei voldoen aan deze regelgeving. Dat betekent dat ze helder aan moeten kunnen geven hoe ze......

Momenteel staat privacy op veel plaatsen behoorlijk hoog op de agenda. Dat heeft alles te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die mei 2018 van kracht wordt. De komende tijd zullen we er nog het nodige over horen. Op grond van de AVG moet......