Digitale Geest

Veel bedrijven zijn in meer of mindere mate actief op sociale media. Je kunt, ook als bedrijf, bijna niet meer zonder: je aanwezigheid wordt verwacht. Klanten willen een bedrijf kunnen vinden op sociale media en via deze kanalen contact opnemen en in contact zijn als...

Op school moet het veilig zijn. Hier moet aan gewerkt worden door scholen. Niet alleen ‘op papier’. Het vraagt ook gedrag en vaardigheden van docenten en schoolleiding. Al vanaf 2015 moet er bijvoorbeeld een pestprotocol zijn en een veiligheidsplan. Nog niet alle scholen hebben dit...

Bij een nieuw jaar of gewoon tussendoor bedenken we goede voornemens of plannen om het ‘allemaal anders’ te doen. Eén van de voornemens kan een digitale detox zijn. De een neemt zich voor geen enkele technologie meer te gebruiken, een ander knipt kabeltjes doormidden. Professor Alec Couros...

Gebruik jij altijd veilige wachtwoorden? Er zijn nog steeds veel mensen die dat niet doen. SplashData onderzocht 5 miljoen gestolen wachtwoorden en heeft een lijst gemaakt van de slechtste wachtwoorden. De verrassende(?) top 10 van 2017: 123456 password 12345678 qwerty 12345 123456789 letmein 1234567 football iloveyou De volledige lijst vind je hier   Wil je weten hoe veilig jouw...

Momenteel staat privacy op veel plaatsen behoorlijk hoog op de agenda. Dat heeft alles te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die mei 2018 van kracht wordt. De komende tijd zullen we er nog het nodige over horen. Op grond van de AVG moet iedereen...

Cyberpesten is er in vele vormen, zoals digitale scheldpartijen, nepprofielen en exposing. Een andere serieus probleem is sextortion, chantage op basis van (naakt)foto’s of filmpjes. Opvallend in een artikel van Richard van Hooijdonk vind ik de constatering van Tim Watson. Watson is directeur van het Cybersecurity Centre, Universiteit...

Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de ‘sleepwet’. Vooruitlopend op de verkiezingen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer over heimelijke beïnvloeding. Over...