Kantoorautomatisering

Kantoorautomatisering

 

In een blog op AutomatiserinGids.nl blikt Hans Bezemer* terug op de begintijd van de kantoorautomatisering “Soms verlang ik nog weleens naar die pionierstijd, omdat je toen veel meer voor de werkvloer kon betekenen. De lijnen waren korter, je had meer vrijheid en met een beetje kennis en kunde kwam je een heel eind.” Hoe heeft de kennis en kunde zich op de werkvloer ontwikkeld vanaf die tijd? En op welke manier worden medewerkers binnen de organisatie ondersteund in het gebruik? Momenteel stappen veel organisaties over op het gebruik van Office 365 van Microsoft. Uit onderzoek van AIIM** blijkt dat slechts een kwart van de organisaties denkt dat medewerkers voldoende kennis hebben van de mogelijkheden van Office365. De andere 75% van de organisaties denkt dus dat medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Dat is veel! Nieuw is het niet. Vaker worden uitspraken gedaan dat veel mogelijkheden van bijvoorbeeld Word en Excel niet worden benut, omdat de kennis en vaardigheden van de gemiddelde gebruiker tekort schieten.
Vaak zijn de verwachtingen bij de invoering van een systeem of applicatie anders. Het nieuwe systeem is geweldig! Maar ook als je het neusje van de zalm beschikbaar stelt, betekent dat niet dat medewerkers als vanzelf alle mogelijkheden kunnen en willen gebruiken. Dat is droomdenken. Gebruikers hebben behoefte aan begeleiding en gebruikersondersteuning. Vroeger, zo blijkt uit de blog van Bezemer, was deze begeleiding er. Dat is gestopt. We zijn gaan denken dat medewerkers, klanten en burgers als vanzelf digitaal vaardig zijn. Pas sinds kort ontdekken we dat dit niet zo is. Dat is goed nieuws.

* https://www.agconnect.nl/blog/waarom
** https://www.aiim.org/

Geen reactie's

Geef een reactie